Skip to main content

Posts

Showing posts from May 27, 2012

Ang Mayo at Ang Buhay Pinoy

Ilang sandali na lang, lilipas na naman ang Mayo. Simula na naman ng buhay. May pasok na naman ang mga matatag ang pangarap. Tapos na ang bakasyon. Malulungkot na naman ang mga ilog at picnic groves na hindi tinigilan hanggang mapuno ng mga duming karamiha'y plastik na kung susuriing mabuti ang epekto'y "irreversible" sa kalikasan.

Ano ba ang Mayo sa buhay-pinoy?

Summer kasi ang Mayo kaya anihan. Sa ganitong panaho'y masaya ang lahat. Masagana ang buhay kahit isang buong taong naghirap ang pamilya. Ang ganitong panahon ay isang paraan ng pagpapahinga sa matagal na pagpapakasakit sa buhay. Ang sakripisyo'y panandaliang nakakalimutan. Nagdiriwang ang pamilya kasama ang buong angkan.

Bakasyon sa buwan ng Mayo. Ang "curricular cycle" ay tapos na kaya ang mga nagpakasakit sa kanilang mga klase at nagbigay-pasakit sa kanilang mga kaklase't guro ay masayang nagtatampisaw sa ilog, ulan, at init na sinasang-ayunan ng sariwang paligid na puno ng kulay a…

Mother in a Dream: A Boy's Strange Connection to the 'Otherworld'

I was speechless when I heard this Chinese boy sing the song for the first time. I couldn't understand any word from the song, but its melody cuts through my senses. This is one of the greatest songs I heard ever.

Uudam, the 12-year old singer, is an Inner Mongolia-born boy who tried his luck into the 2011 China's Got Talent. His choice of song is extraordinary because he sings it whenever he recalls his parents who died due to a road mishap when he was eight years old. To me, the song is not sad -- it is spiritual. It is Uudam's connection to the world of the spirits -- the quiet world.

He is so fortunate to have such a talent that can communicate with the 'other-world'. Whenever he sings (especially this song), I feel like he is genuinely speaking to his parents who are long gone. I am probably brave because I only felt goosebumps the first time I heard Uudam sing the song. Many of the audience in the audition hall of 2011 China's Got Talent were not as toug…
Love original abstract paintings that fit your personality?
Check MFernandezART.com for a wide array of options.